W Centrum Intergratio dostępne są następujące formy psychoterapii i wsparcia psychologicznego:

 • psychoterapia indywidualna zapoznaj się ze szczegółami
 • psychoterapia grupowa
 • terapia par zapoznaj się ze szczegółami
 • systemowa terapia rodzin
 • terapia dzieci i młodzieży z trudnościami w zachowaniu i zagrożeniem nieprzystosowaniem
 • terapia uzależnień indywidualna i grupowa, młodzież i dorosłych
 • warsztaty rozwoju osobistego
 • warsztaty pracy z ciałem wg Lowena
 • psychoterapeutyczne i rozwojowe wsparcie dla psychoterapeutów

Zapewniamy pomoc psychologiczną osobom, które doświadczają:

 • depresji, cierpienia, niechęci do życia
 • kryzysu w związku, rozwodu, żałoby
 • lęku, fobii, agresji
 • pracoholizmu, wypalenia zawodowego
 • trudności wychowawczych

Zapraszamy osoby, które:

 • przeżywają trudności w relacjach z innymi ludźmi, w bliskich związkach
 • czują się zagubione i osamotnione, poszukują sensu swojego życia
 • są zainteresowane samorozwojem, poznaniem samego siebie i zrozumieniem innych
 • mają trudności w nawiązywaniu głębszych więzi i czerpaniu satysfakcji z kontaktów z innymi ludźmi
 • mają tendencje do nadużywania alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych
 • cierpią z powodu zaburzeń odżywiania, zaburzeń snu

Prowadzimy terapie:

 • Dorosłych Dzieci z rodzin Dysfunkcyjnych
 • Dorosłych Dzieci Alkoholików
 • Osób współuzależnionych i ofiar przemocy
 • Uzależnień dla Dorosłych i Młodzieży
 • Wsparcie w Rozwoju Psychoterapeutów
 • Wsparcie dla Lekarzy i innych Zawodów Pomocowych w Wyczerpaniu Współczuciem
 • Międzynarodowe wsparcie dla Młodzieży z Zaburzeniami Adaptacyjnymi

Psychoterapia online:

 • Oferujemy sesje psychoterapeutyczne z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i usług dostępnych w internecie