Terapia indywidualna dla osób uzależnionych

Na terapię uzależnień zaprasza Milena Sucharska

Jest to wieloetapowy proces leczenia uzależnień oparty na spotkaniu dwojga ludzi. Główną zasadą, która warunkuje skuteczność terapii stanowi zbudowanie relacji pomiędzy terapeutą a pacjentem. Relacja terapeutyczna, którą buduję z pacjentem jest oparta na szczerości, otwartości i zaufaniu. Stanowi to pewne wyzwanie, a osoba uzależniona musi podjąć w pełni świadomie decyzje o chęci udziału w tym procesie. W zbudowaniu bezpieczeństwa pomaga moje zaangażowanie jako terapeuty oraz przestrzeń i czas poświęcony pacjentowi, aby przede wszystkim go wysłuchać i zrozumieć. Każde spotkanie odbywa się w atmosferze dyskrecji i zaufania.

Korzyści z udziału w indywidualnej terapii uzależnień

Udział w terapii przede wszystkim pomaga w zdobyciu większej wiedzy o samym  sobie. Przy wsparciu terapeuty uzależniony pacjent może zrozumieć swoje emocje, myśli (często automatyczne) i zachowania, które niejednokrotnie powodują codzienny dyskomfort i wspierają nałogowe zachowania. Indywidualne sesje z terapeutą uzależnień służą nauczeniu pacjenta, w jaki sposób może panować nad negatywnymi emocjami ale też odczuwać być może zapomniane emocje takie jak np. gniew i strach czy radość i wrażliwość.

Osoby borykające się chorobą – uzależnieniem często budują swój własny świat oparty na iluzji i usprawiedliwianiu. Jest to świat, w którym walkę toczą racjonalność przeciwko niezdrowym oczekiwaniom, pragnieniom i potrzebom wynikającym z uzależnienia. Pacjent podczas terapii ma wyjątkową szansę do nauczenia się życia na nowo. Terapia sprzyja nauce tego jak rozmawiać z innymi o swoich problemach i sukcesach. Ponadto może, pomóc w poprawieniu umiejętności podejmowania decyzji oraz rozwijaniu zdrowej samooceny. Osoba uzależniona uczy się życia świadomego, w kierunku wyznaczonych przez siebie celów, które są niezależne od nałogu.

Podczas sesji poznaję historię pacjenta. Przyglądamy się wspólnie z pacjentem nie tylko historii nałogu, a całości. Każda choroba ma swoje przyczyny i skutki. Tak samo uzależnienie od alkoholu, narkotyków czy patologiczny hazard nie biorą się znikąd i maja swoje przyczyny. Warto wspomnieć, że uzależnienie jest najczęściej jedynie objawem trudnych doświadczeń i traum, które są skrzętnie skrywane a niejednokrotnie wyparte przez pacjenta.

W tym miejscu chcę przypomnieć o relacji z terapeutą – to ona może pomóc choremu w zrozumieniu wydarzeń, które mogły przełożyć się na powstanie nałogu.

Terapia uzależnień pozwoli pacjentowi na poprawienie relacji z samym sobą i otaczającym go światem.

Jak wygląda rozpoczęcie terapii uzależnień?

Konsultacja – pierwsza sesja terapii uzależnień – diagnoza. 

Długość konsultacji: 80 minut, koszt: 250 zł.

Celem pierwszej sesji jest zrozumienie okoliczności zgłoszenia się pacjenta na terapię uzależnień. Podczas tego spotkania staram się poznać sytuacje pacjenta. Ważne jest określenie skali problemu, w związku z czym zadaje pytania i pacjent jest poddawany diagnostyce, by m.in. ustalić, czy w tle nie ma innych uzależnień, czy zaburzeń psychicznych lub emocjonalnych, by wdrożyć jakieś dodatkowe formy leczenia, np. farmakologiczne.

Czas trwania jednej sesji: 50 minut. Koszt: 200 zł.

Następnie wspólnie z pacjentem podejmujemy decyzję dotyczącą dalszej drogi i kierunku działań (ok 3 sesji diagnostycznych). To może zaowocować decyzją o terapii indywidualnej, ale też może się zdarzyć, że osoba uzależniona zostanie zakwalifikowana na terapię grupową lub połączenie tych obu form.

Warto dodać, że wszystko to, co dzieje się w trakcie wizyty jest objęte tajemnicą. Bez obaw, żadna decyzja nie odbędzie się bez udziału i potwierdzenia przez pacjenta.

Zapisz się już dziś! Kalendarz dostępnych godzin poniżej.