W centrum psychoterapii Intergratio oferujemy opiekę psychologiczną osobom LGBT, zarówno młodym jak i dorosłym, dopasowaną do specyficznych potrzeb pacjentów, z uwzględnieniem ich orientacji seksualnej.

Prowadzone przez nas w centrum  psychoterapii Intergratio interwencje terapeutyczne odbywają się w warunkach dogodnych dla rozwoju wzajemnego zaufania, szacunku i szczerości, z gwarancją zachowania prawa do poufności pacjenta.
Tworzymy relację terapeutyczną cechującą się indywidualnym podejściem do każdego pacjenta, mierzącego się z wyzwaniami dotkliwych zachowań i postaw, takich jak np. osamotnienie, poczucie winy, niska samoocena czy wstyd z powodu tego, kim się jest.

Oferujemy pomoc osobom LGBT doświadczającym:

 • trudności z akceptacją własnej orientacji seksualnej, wynikających z tego konfliktów, zaprzeczenia
  własnej orientacji i/lub tożsamości seksualnej, nadużywania alkoholu, izolowania się
 • bullyingu i wyzywania w szkole
 • uprzedzeń i nieodpowiednich reakcji ze strony współpracowników w miejscu zatrudnienia
 • nękania ze strony sąsiadów
 • homofobicznych komentarzy w codziennych sytuacjach
 • długoterminowych skutków bullyingu, w tym stresu pourazowego i depresji
 • zagrożenia przemocą w miejscach publicznych
 • odrzucenia przez społeczności religijne lub grupy społeczne
 • prób utrzymania własnej orientacji seksualnej w tajemnicy
 • odrzucenia środowiska związanego z “coming outem”
 • obniżonej samooceny
 • wzmożonego ryzyka samookaleczeń i prób samobójczych.

KONTAKT

Joanna Kleszczyńska
Telefon: +48 507 757 676
E-mail: joanna.kleszczynska@intergratio.pl

Olena Finashyna
Telefon: +48 730 304 366
E-mail: olena.finashyna@intergratio.pl