Psycholożka, Trenerka, Coach, Specjalistka psychoterapii uzależnień w trakcie procesu certyfikacji (zaświadczenie nr 151/S/2020 KBPN).

Magister Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, inżynier kierunek Logistyka po Wydziale Mechanicznym Wojskowej Akademii Technicznej. Ukończyła Studium Terapii Uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Certyfikowany Coach MLC (Multi-Level Coaching Certificate nr 19/2014/34 MLC). Ukończyła m.in. kursy na Mistrza i Praktyka NLP (380 godz.) – z akredytacją European Association for Neuro-Linguistic Psychotherapy. Trener z 11 letnim doświadczeniem zawodowym w prowadzeniu warsztatów i wykładów dla różnych grup wiekowych (Certyfikat nr 0003911 wydany przez Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego). Autorka ogólnopolskich konferencji z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień. Stale podnosi swoje kompetencje zawodowe – ukończyła ok 3000 godz. szkoleń z zakresu psychologii, umiejętności społecznych, profilaktyki i terapii uzależnień  m.in.: „Terapia osób z uzależnieniami behawioralnymi”, “Pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna dla dorosłych członków rodzin osób pijących szkodliwie lub uzależnionych”, „Wykorzystanie dialogu motywującego w profilaktyce uzależnień”, „Między Lwem a Pogromcą. Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych  w praktyce realizatorów programów profilaktycznych”, „Profilaktyka uzależnień chemicznych i behawioralnych ” ,”Lokalne programy profilaktyki i rozwiazywania problemów uzależnień”.

Od 2015 r. związana bezpośrednio z profilaktyką i terapią uzależnień m.in. jako Dyrektor Centrum Edukacyjnego Profilaktyki Problemowej Fundacji ETOH, koordynator merytoryczny i organizacyjny projektów edukacyjnych i profilaktycznych, koordynator ewaluacji programów profilaktycznych. Obecnie pracuje m.in. w Centrum Odwykowym SPZOZ w Warszawie jako specjalista psychoterapii uzależnień. Autorka artykułów w specjalistycznych czasopismach związanych z profilaktyką i terapią uzależnień -„Remedium” i „Świat Problemów”.

E-mail: milena.sucharska@intergratio.pl

Telefon : +48 602 741 070