Psychoterapia indywidualna:

  • Psychoterapia krótkoterminowa – kontrakt terapeutyczny ustalamy na określony czas, obejmuje zwykle od 10 do 30 sesji terapeutycznych. Sesje odbywają się raz w tygodniu, w stały dzień, każda sesja trwa 50 minut. Po upływie ustalonego czasu kontakt zostaje rozwiązany lub ulega renegocjacji np. przedłużeniu na dalszy określony czas lub na czas nieokreślony.
  • Psychoterapia długoterminowa – kontrakt terapeutyczny nie jest określony w czasie, realizacja postawionych celów terapeutycznych jest wyznacznikiem czasu trwania terapii. Terapia może trwać od kilku czy kilkunastu miesięcy do kilku lat. Sesje odbywają się raz w tygodniu, o stałej porze i trwają 50 minut.
    Konsultacje przed rozpoczęciem terapii – zwykle trwają od 1 do 2 spotkań, czas trwania – 50 min

Spotkanie konsultacyjne – 200 zł/50 min

Psychoterapia indywidualna – 200 zł/50 min

Terapia par i rodzin – 300 zł/90 min

Terapia uzależnień:

Pierwsza konsultacja diagnostyczna – 250 zł/80 min

Terapia indywidualna uzależnień – 200 zł / 50 min

Mediacje:

  • spotkanie konsultacyjne – 200 zł/60 min
  • każda kolejna rozpoczęta godzina – 200 zł

Psychoterapia online – 200 zł/50 min

Biznes coaching – warunki do uzgodnienia

Warsztaty – warunki do uzgodnienia