COACHING

COACHING INDYWIDUALNY

Coaching to nic innego jak trening rozwoju osobistego.

Trening to proces.

Tak jak w przypadku innych dyscyplin, również w rozwoju osobistym, rezultaty raczej nie są widoczne
od razu i zależą w równej mierze od trenerki/coacha, jak również od gotowości i zaangażowania klienta.

Dzięki wspierającej obecności trenerki/coacha klient/klientka mają szansę na pokonanie trudności i realizację
zamierzonych celów m.in. poprzez rozwijanie świadomości swoich zasobów i umiejętności korzystania z własnego potencjału.

Coaching to trening zorientowany na konkretny cel, w którym bardzo ważnym elementem jest relacja klienta z trenerką/coachem.

Bezpłatna konsultacja pozwala na omówienie celu i doświadczenie sposobu pracy oraz daje możliwość sprawdzenia wzajemnego dopasowania przed rozpoczęciem zasadniczej procesu.

COACHING PARTNERSKI

Coaching partnerski to proces, który wspiera obydwie strony w osiąganiu wspólnych celów, z uzwględnieniem i poszanowaniem potrzeb indywidualnych. Otwarta komunikacja i poczucie bezpieczeństwa w trakcie procesu daje

szansę na rozwój i zmianę w relacji. Coaching partnerski jest tak samo skuteczny w relacjach prywatnych – z partnerką/partnerem, jak również zawodowych – ze
wspólnikiem czy partnerką/partnerem w biznesie lub innych wspólnych działaniach.

Coaching partnerski to trening zorientowany na osiągniecie konkretnego celu, w którym bardzo ważnym elementem jest relacja klientek/klientów z trenerką/coachem.

Bezpłatna konsultacja pozwala na omówienie celu i doświadczenie sposobu pracy oraz daje możliwość sprawdzenia wzajemnego dopasowania przed rozpoczęciem zasadniczej procesu.

BUSINESS COACHING

To proces wsparcia skierowany do przedsiębiorców, managerów mający na celu osiąganie celów biznesowych oraz  rozwój zawodowy. Coach pomaga klientowi w identyfikowaniu ich celów, opracowywaniu strategii działania, pokonywaniu przeszkód oraz rozwijaniu umiejętności niezbędnych do skutecznego prowadzenia działalności lub zarządzania zespołem.

Nasze podejście opiera się na założeniu, że każde spotkanie z klientem jest okazją do wzmocnienia jego samoświadomości i umiejętności rozpoznawania mechanizmów swojego działania.

Bezpłatna konsultacja pozwala na omówienie celu i doświadczenie sposobu pracy oraz daje możliwość sprawdzenia wzajemnego dopasowania przed rozpoczęciem zasadniczej części procesu.

 

Scroll to Top