Masz dziecko i zastanawiasz się nad oceną jego zdolności poznawczych? A może interesują Cię jego mocne i słabe strony? Martwi Cię opóźnienie rozwoju mowy u niego? Zapoznaj się z naszymi pakietami diagnostycznymi dla dzieci!

Oferujemy Państwu kilka pakietów diagnostyczny dziecka. Prowadząca: Wioletta Bartkiewicz

 1. Diagnoza psychologiczna dziecka 

W diagnozie opieramy się na Skali Inteligencji Stanford-Binet 5. Skala Inteligencji Stanford-Binet 5 to indywidualnie przeprowadzany specjalistyczny test oceniający inteligencję i zdolności poznawcze w populacji i w szczególności w grupach specjalnych. Testy oparty jest o najbardziej aktualną teorię inteligencji CHC.

Badanie przeprowadzane jest, aby zdiagnozować zaburzenia rozwojowe lub wybitne zdolności u dziecka. Badanie pozwala poznać mocne i słabe strony, aby pozwolić nauczycielom i terapeutom zindywidualizowaną ścieżkę edukacyjno – terapeutyczną.

Badanie przeprowadzone jest dla wszystkich od 2 roku życia. Test jest dedykowany głownie dzieciom z autyzmem, zespołem Aspergera, niepełnosprawnościami ruchowymi, afazją, opóźnieniem rozwoju mowy. Jest to jedyny test, które precyzyjnie może rozróżnić stopnie niepełnosprawności intelektualnej u osoby badanej.

W celu przeprowadzenia diagnozy wymagane są 3 spotkania:

 • Pierwsza wizyta diagnostyczna –  wywiad  z rodzicem( bez udziału dziecka) – wywiad 1h 

 • Druga wizyta diagnostyczna- spotkanie z dzieckiem – diagnoza do 2 h 

 • Trzecia wizyta diagnostyczna- omówienie diagnozy (bez udziału dziecka) do 1h 

Koszt spotkań: 200 zł, 300 zł i 200 zł odpowiednio.

 1. Diagnoza terapii ręki /ocena przygotowania grafomotorycznego dziecka 
 • Słyszysz od nauczyciela, że twoje dziecko brzydko pisze?
 • Obserwujesz, że dziecko męczy się i nie lubi aktywności grafomotorycznych?
 • Widzisz, że źle trzyma ołówek czy kredkę?

Zapraszamy na konsultację, podczas której odkryjemy przyczyny takich trudności i stworzymy pakiet rozwiązań , tak aby grafomotoryka stała się dziecka łatwiejsza i przyjemna.

Ocena ma na celu wykrycie przyczyn trudności grafomotorycznych, samoobsługowych i innych trudności związanych z małą motoryką  i zaproponowanie ścieżki terapeutycznej, jeśli taka będzie wskazana.

W celu przeprowadzenia diagnozy wymagane są 3 spotkania:

 • Pierwsza wizyta diagnostyczna –  wywiad  z rodzicem( bez udziału dziecka) – wywiad 1h 

 • Druga wizyta diagnostyczna- spotkanie z dzieckiem – diagnoza 1 h

 • Trzecia wizyta diagnostyczna- omówienie diagnozy (bez udziału dziecka) do 1h 

Koszt spotkań: 200 zł, 200 zł, 100 zł odpowiednio.

 1. Diagnoza integracji sensorycznej/ ocena rozwoju sensomotorycznego dziecka 

Diagnoza obejmuje: wywiad z opiekunem, Przeprowadzenie Testów Południowo-Kalifornijskich (przeznaczonych przede wszystkim dla dzieci od 4 r.ż.), przeprowadzenie obserwacji klinicznej. Obserwacje dziecka w czasie jego swobodnej i zaplanowanej aktywności oraz reakcji dziecka na proponowane zadania ruchowe z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu.

Ze względu na wiek, rodzaj czy nasilenie zaburzeń, utrudniony kontakt czy niepełną współpracę, diagnoza może mieć inną formułę i nie obejmować wszystkich wyżej wymienionych punktów. Pełna diagnoza procesów integracji sensorycznej kierowana jest do dzieci od 4 r.ż., u dzieci młodszych wykonujemy wstępną diagnozę przetwarzania bodźców SI lub konsultację. Celem terapeuty jest określenie, czy u podłoża trudności dziecka leżą zaburzenia procesów integracji sensorycznej.

W celu przeprowadzenia diagnozy wymagane są 3 spotkania:

 • Pierwsza wizyta diagnostyczna –  wywiad  z rodzicem( bez udziału dziecka) – wywiad 1h 

 • Druga wizyta diagnostyczna- spotkanie z dzieckiem – diagnoza 1 h 

 • Trzecia wizyta diagnostyczna- omówienie diagnozy (bez udziału dziecka) do 1h 

Koszt spotkań: 200 zł, 200 zł i 100 zł odpowiednio.

Masz pytania? Napisz do nas (kontakt@intergratio.pl) lub zadzwoń +48 788 476 033

Chcesz się umówić na pierwszą wizytę diagnostyczną? Zapisz się już dziś!