Sesje terapeutyczne odbywają się raz w tygodniu, we wtorki, w godzinach 16:30-18:30 (w języku polskim, angielskim, rosyjskim/ukraińskim)

Grupa ma charakter zamknięty i zakłada uczestnictwo 10-12 osób.

Czas trwania sesji: 2h

Czas trwania cyklu:
3 miesiące: IV-VI 2022; IX-I 2022; III-V 2023

Czas trwania psychoterapii:
od 3 do 9 miesięcy

Start: wrzesień 2022

Koszt 120zł / sesja 2h

W pakiecie Grupa wsparcia dla Rodziców: Kompetencje Rodzicielskie

Sesje terapeutyczne odbywają się raz w miesiącu – w każdy ostatni wtorek m-ca – przez czas trwania Grupy dla Młodzieży (w języku polskim, angielskim, rosyjskim/ukraińskim)

Wtorek 19:00 – 21:00, sesje 2h

Start: wrzesień 2022

KONTAKT

Olena Finashyna
Telefon: +48 730 304 366
E-mail: olena.finashyna@intergratio.pl