„Kiedy budzi się w Tobie energia, umiera to, czym byłeś wcześniej, a rodzi się w Tobie zupełnie nowy człowiek, ktoś, kim nigdy jeszcze nie byłeś”.

   Osho     

 

PROWADZĄCE:

Barbara Antonowicz-Wlazińskapsychoterapeutka certyfikowana CBT

Joanna Kleszczyńska psychoterapeutka integracyjna

 

Zapraszamy :

  • Psychoterapeutów różnych konwencji chcących otworzyć się na głęboką pracę terapeutyczną nad sobą.
  • Psychoterapeutów chcących czerpać korzyści z warsztatu pracy z ciałem wg Alexandra Lowena, nie tylko osobiste ale i zawodowe.
  • Psychoterapeutów chcących nauczyć się pracy z ciałem poprzez doświadczanie swojego ciała w ćwiczeniach indywidualnych, w dwójkach, trójkach i w całej grupie.

Jeśli się zdecydujesz na udział, zaproszę Cię o zostawianie swojego „płaszcza terapeuty” w przedpokoju… by sobie „odpoczął”, a Ty usiądziesz w kręgu i być może od pierwszego spotkania pozwolisz sobie na czucie siebie, uświadomienie sobie swojego oddechu i doświadczenie ulgi. Poczucie, że teraz jesteś tylko i aż sobą. To wspaniałe doświadczenie.

Na każdym kolejnym warsztacie będziesz się uczył/a patrzeć  na siebie, świat i ludzi z perspektywy analizy bioenergetycznej i nie tylko.

Cel pracy terapeutycznej:     

  • Doświadczanie wewnętrznej dynamiki procesów energetycznych w ciele oraz procesów intelektualnych w różnych sytuacjach interpersonalnych w życiu prywatnym i zawodowym.
  • Każdy uczestnik jest innym światem wewnętrznym. Zapraszanie innych za kurtynę tego świata jest dla nas ogromnym darem w rozwoju osobistym i zawodowym.
  • Praca w grupie daje możliwość  poznawania siebie i uczenia się patrzenia na siebie, świat i ludzi, do bycia sobą, poznawania siebie, nazywania tego, co było nienazwane, wyrażania tego, co nie było wyrażone, wykrzyczenie tego, co nie było wykrzyczane, dokończenie ruchu, który w traumach dzieciństwa został zatrzymany.

Dzięki takiej pracy nad sobą zaczniesz patrzeć inaczej na swoich Klientów i widzieć ich, słuchać ich i słyszeć oraz odczuwać.  Nauczysz się, ile można wyczytać, z kontaktu wzrokowego swojego Klienta/Pacjenta, mimiki twarzy, sposobu oddychania, zauważania momentów wstrzymywania oddechu, ruchów mimowolnych ciała, słyszenia znaczenia słów, metafor, symboliki języka swojej i Klientów/Pacjentów.

 

DLACZEGO WARTO UCZESTNICZYĆ?

  • Grupa terapeutyczno-ćwiczeniowa to oferta dla psychoterapeutów różnych konwencji, którzy szukają dla siebie przestrzeni do pracy nad sobą, gdzie nie spotkają swoich byłych lub obecnych Klientów/Pacjentów, doświadczania siebie, otwierania się, dzięki ćwiczeniom pracy z ciałem, na nowe obszary w czuciu siebie, swojego ciała, czucie swojej historii w ciele, emocjach, komunikacji, reakcjach behawioralnych.
  • Grupa jest sceną, na którą każdy terapeuta  wnosi w bezpiecznej przestrzeni swoje doświadczenia z przeszłości, historię zapisaną w ciele, przekonania, sposób reakcji emocjonalnej i behawioralnej, umiejętność do nazywania tego, co się dzieje w jego  ciele, emocjach i myślach oraz sposób rozumienia siebie. W ćwiczeniach może Uświadamiać sobie nieświadome impulsy, których doświadcza także na swoim fotelu terapeuty, gdyż  w gabinecie jest nie tylko w głowie, ale przede wszystkim w ciele.

Stąd myślą przewodnią tej grupy jest GŁOWA Z WIDOKIEM NA CIAŁO.

Głowa ma bardzo dużo wiedzy, teorii, umiejętności analizowania, hipotez, diagnoz.

Czasami jednak siedząc w swoim fotelu doświadczasz zapewne poruszenia, wzruszenia, wstrzymania oddechu, niepokoju, irytacji a nawet złości czy też lęku. „Fotel”  staje się niewygodny. Co mówi wówczas Twoje ciało o Tobie, Kliencie/Pacjencie i  momencie w terapii z tym Klientem?

Świadoma praca wewnętrzna w tych przestrzeniach jest bardzo ważną umiejętnością każdego terapeuty. Wzbogaca nie tylko świadomość siebie, ale także rzuca inne światło zrozumienia Klienta/Pacjenta, jego historii i procesu terapeutycznego.

Zaczynasz czuć, że w gabinecie siedzą nie 2 osoby: Ty i Twój Klient/Pacjent ale 6 osób…

za Tobą Twoi Rodzice i za Klientem/Pacjentem Jego Rodzice.

 

 

CZAS i  MIEJSCE:  niedziela godz.11.00-15.00  Intergratio ul. Hoża 72/27 Warszawa                          

INWESTYCJA:       350 pln/sesja.              

W związku z tym, że jest to grupa zamknięta, podejmujesz decyzję czasową i finansową na 9 spotkań. Wiąże się to z tym, że jeśli nie jesteś obecna/-y na spotkaniu w wyznaczonym terminie, ponosisz odpowiedzialność finansową.

 

TERMINY:

27 marca 2022

PRZYGOTOWANIE DO PODRÓŻY – znalezienie swojego miejsca w grupie.

Praca z przestrzenią w świecie zewnętrznym i wewnętrznym.

10 kwietnia 2022

UGRUNTOWANIE– wprowadzenie do pracy z ciałem , czuciem, zmysłami.

Jak to jest stać na własnych nogach- dosłownie i w przenośni?

Jak być tu i teraz – obecnym w sobie?

Skanowanie ciała.

22 maja 2022

RÓWNIK CIAŁA- MIEDNICA, seksualność, energia płodności i kreatywności

Uelastycznienie dna miednicy.

Jakie części mieszkają w Tobie wg analizy transakcyjnej?

 

 

26 czerwca 2022

SERCE W KLATCE – dotknięcie  serca i jego historii, sięganie, dawanie  i branie, energia rąk i dłoni, granice w relacjach, dotyk.

18 września 2022

GŁOS CIAŁA – co wyraża; odblokowanie gardła przez śmiech, śpiew, dźwięk, krzyk.

Powiedzieć nie, aby powiedzieć tak.    

O czym mówią Twoje oczy? Widzieć i być widzianą.

Jaką historię opowiada Twoja szczęka, żwacz, gardło, uszy?

Dalsze terminy jesienne podane zostaną we wrześniu.

Październik

ODDECH – poczucie jego energii, ożywienie ciała.

Jaką maskę nosisz?

Listopad

EMOCJE DROGOWSKAZEM

O czym mówią emocje? Jak doświadczasz ich w ciele?

Złość – Wrogiem czy Przyjacielem?

Smutek– wierny Towarzysz.

Grudzień

JA W FOTELU

 

Styczeń 2023

ZAKOŃCZENIE PODRÓŻY….I ROZPOCZĘCIE NOWEJ

Przygotowanie się na nowe.  Podsumowanie doświadczeń, doznań, refleksji, wyznaczenie celów do dalszej praktyki.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany terminów z przyczyn dziś nieznanych.  

Zaproponowane tematy na poszczególne spotkania mogą zmieniać się, przenikać, uzupełniać w zależności od dynamiki grupy.

ZGŁOSZENIA:  Joanna Kleszczyńska tel. +48 507 757 676 (SMS)

E-mail: joanna.kleszczynska@intergratio.pl

PODEJMIJ DECYZJĘ

Jeśli chcesz zrobić coś dla siebie….

Jeśli chcesz stawać się bardziej świadoma/-y swoich nawyków (posturalnych, oddechowych, emocjonalnych, komunikacyjnych, psychicznych, behawioralnych) ….

Jeśli chcesz dowiedzieć się, co to znaczy mieć kontakt ze swoim ciałem lub go pogłębiać…

Jeśli chcesz poczuć więcej radości i przyjemności w życiu…..

Jeśli chcesz się przekonać, jak umysł jest nierozerwalnie związany z głową

Jeśli chcesz pobudzić żywotność w swoim ciele i poczuć przepływ energii w ciele….

Jeśli chcesz dokonać zmiany swoich starych mechanizmów obronnych blokujących Ci nowe w życiu…

Jeśli chcesz rozwijać swoją intuicję…

Jeśli chcesz siedzieć w swoim fotelu świadomie…..głową i ciałem

ta grupa jest dobrym miejscem dla ciebie na ćwiczenia, doświadczanie siebie w relacjach i w grupie, odkrywanie swojej historii zapisanej w ciele. Dzięki czasowi, jaki spędzisz w grupie możesz poznać najważniejszą osobę  w twoim życie… siebie , jakiej/jakiego nigdy nie poznałaś.

Udział w tej grupie, poprowadzi Cię drogami życia z teraźniejszości w przeszłość i z teraźniejszości I w przyszłość.

„Gram praktyki jest więcej wart niż tona teorii”.

Swami Sivananda

SŁOWA KLUCZE

Ciało i głowa, kontakt z ciałem, nawyki posturalne, ugruntowanie,  napięcia w ciele i głowie, zbroja, język ciała, głos ciała, kontakt wzrokowy, oddech, ruch, nauka i wiedza, doświadczanie, dialog, milczenie, obecność, uważność, taniec, świat wewnętrzny i świat zewnętrzny, skanowanie ciała, wibracja, świadomość i nieświadomość, granice, asertywność, nogi, miednica, klatka piersiowa, serce, rana matczyna, gardło, skóra, oczy, ręce, linia czasu, ja w przeszłości, ja w Teraźniejszości, ja w przyszłości, integracja.

CO PRZYNIEŚĆ NA KAŻDY WARSZTAT?

Koniecznie otwartość i odwagę do bycia w grupie, ciekawość siebie i innych, cierpliwość  w wykonywaniu ćwiczeń, nawet jeśli na początku okażą się trudne, męczące albo dziwne, gotowość na zmiany swojego sposobu myślenia, reagowania, zachowania, patrzenia na siebie i innych.

Poza tym:

– ubranie przylegające do ciała (by było widać oddech, napięcia w ciele)

– matę

– skarpety ( w ośrodku chodzimy w        skarpetach, ćwiczenia robimy na bosaka)

– gumkę do włosów (jeśli masz długie)

– małą poduszkę

– wodę niegazowaną – butelka 2 l (też do ćwiczeń)

PRZECIWWSKAZANIA

– ciąża

– po niedawnych operacjach

– zaburzenia rytmu serca/ choroby serca

– wysokie ciśnienie

Proszę osoby, które mają za sobą doświadczenia traumatyczne albo są wrażliwe na krzyk, by ostrożnie podejmowały decyzję o udziale w grupie.

Osoby, które staną się uczestnikami grupy poproszę o wypełnienie ankiety, bym wiedziała o ważnych informacjach dotyczących zdrowia.

W związku z trudną i szybko zmieniającą się sytuacją pandemii, wszyscy uczestnicy warsztatów stacjonarnych, organizowanych przez INTERGRATIO, będą proszeni o zrobienie przed warsztatem szybkiego testu antygenowego w kierunku SARS-COV-2 w celu zabezpieczenia zdrowej przestrzeni dla wszystkich w przebywaniu na sali dwa dni i robieniu ćwiczeń.


„Gram praktyki jest więcej wart niż tona teorii.”

 Swami Sivananda  

 

Kiedy budzi się w Tobie energia, umiera to, czym byłeś wcześniej, a rodzi się w Tobie zupełnie nowy człowiek, ktoś, kim nigdy jeszcze nie byłeś”.

Osho

 

PROWADZĄCE:

Barbara Antonowicz-Wlazińskapsychoterapeutka certyfikowana CBT

Joanna Kleszczyńska psychoterapeutka integracyjna

 

Zapraszamy :

·       Psychoterapeutów różnych konwencji chcących otworzyć się na głęboką pracę terapeutyczną nad sobą.

·       Psychoterapeutów chcących czerpać korzyści z warsztatu pracy z ciałem wg Alexandra Lowena, nie tylko osobiste ale i zawodowe.

·       Psychoterapeutów chcących nauczyć się pracy z ciałem poprzez doświadczanie swojego ciała w ćwiczeniach indywidualnych, w dwójkach, trójkach i w całej grupie.

 

Jeśli się zdecydujesz na udział, zaproszę Cię o zostawianie swojego „płaszcza terapeuty” w przedpokoju… by sobie „odpoczął”, a Ty usiądziesz w kręgu i być może od pierwszego spotkania pozwolisz sobie na czucie siebie, uświadomienie sobie swojego oddechu i doświadczenie ulgi. Poczucie, że teraz jesteś tylko i aż sobą. To wspaniałe doświadczenie.

 

Na każdym kolejnym warsztacie będziesz się uczył/a patrzeć  na siebie, świat i ludzi z perspektywy analizy bioenergetycznej i nie tylko.

 

Cel pracy terapeutycznej:     

·       Doświadczanie wewnętrznej dynamiki procesów energetycznych w ciele  oraz procesów intelektualnych w różnych sytuacjach interpersonalnych w życiu prywatnym i zawodowym.

·       Każdy uczestnik jest innym światem wewnętrznym.  Zapraszanie innych za kurtynę tego świata jest dla nas ogromnym darem w rozwoju osobistym i zawodowym.

·       Praca w grupie daje możliwość  poznawania siebie i uczenia się patrzenia na siebie, świat i ludzi, do bycia sobą, poznawania siebie, nazywania tego, co było nienazwane, wyrażania tego, co nie było wyrażone, wykrzyczenie tego, co nie było wykrzyczane, dokończenie ruchu, który w traumach dzieciństwa został zatrzymany.

 

Dzięki takiej pracy nad sobą zaczniesz patrzeć inaczej na swoich Klientów i widzieć ich, słuchać ich i słyszeć oraz odczuwać.  Nauczysz się, ile można wyczytać, z kontaktu wzrokowego swojego Klienta/Pacjenta, mimiki twarzy, sposobu oddychania, zauważania momentów wstrzymywania oddechu, ruchów mimowolnych ciała, słyszenia znaczenia słów, metafor, symboliki języka swojej i Klientów/Pacjentów.

 

 

DLACZEGO WARTO UCZESTNICZYĆ?

·       Grupa terapeutyczno-ćwiczeniowa to oferta dla psychoterapeutów różnych konwencji, którzy szukają dla siebie przestrzeni do pracy nad sobą, gdzie nie spotkają swoich byłych lub obecnych Klientów/Pacjentów, doświadczania siebie, otwierania się, dzięki ćwiczeniom pracy z ciałem, na nowe obszary w czuciu siebie, swojego ciała, czucie swojej historii w ciele, emocjach, komunikacji, reakcjach behawioralnych.

·       Grupa jest sceną, na którą każdy terapeuta  wnosi w bezpiecznej przestrzeni swoje doświadczenia z przeszłości, historię zapisaną w ciele, przekonania, sposób reakcji emocjonalnej i behawioralnej, umiejętność do nazywania tego, co się dzieje w jego  ciele, emocjach i myślach oraz sposób rozumienia siebie. W ćwiczeniach może Uświadamiać sobie nieświadome impulsy, których doświadcza także na swoim fotelu terapeuty, gdyż  w gabinecie jest nie tylko w głowie, ale przede wszystkim w ciele.

 

Stąd myślą przewodnią tej grupy jest GŁOWA Z WIDOKIEM NA CIAŁO.

Głowa ma bardzo dużo wiedzy, teorii, umiejętności analizowania, hipotez, diagnoz.

Czasami jednak siedząc w swoim fotelu doświadczasz zapewne poruszenia, wzruszenia, wstrzymania oddechu, niepokoju, irytacji a nawet złości czy też lęku. „Fotel”  staje się niewygodny. Co mówi wówczas Twoje ciało o Tobie, Kliencie/Pacjencie i  momencie w terapii z tym Klientem?

Świadoma praca wewnętrzna w tych przestrzeniach jest bardzo ważną umiejętnością każdego terapeuty. Wzbogaca nie tylko świadomość siebie, ale także rzuca inne światło zrozumienia Klienta/Pacjenta, jego historii i procesu terapeutycznego.

Zaczynasz czuć, że w gabinecie siedzą nie 2 osoby: Ty i Twój Klient/Pacjent ale 6 osób…

za Tobą Twoi Rodzice i za Klientem/Pacjentem Jego Rodzice.

 

 

CZAS i  MIEJSCE:  niedziela godz.11.00-15.00  Intergratio ul. Hoża 72/27 Warszawa                          

INWESTYCJA:       350 pln/sesja.              

                               W związku z tym, że jest to grupa zamknięta, podejmujesz decyzję czasową      

                               i finansową na 9 spotkań. Wiąże się to z tym, że jeśli nie jesteś obecna/-y na  

                               spotkaniu w wyznaczonym terminie, ponosisz odpowiedzialność finansową.

 

TERMINY:

27 marca 2022

PRZYGOTOWANIE DO PODRÓŻY – znalezienie swojego miejsca w grupie.

Praca z przestrzenią w świecie zewnętrznym i wewnętrznym.

 

10 kwietnia 2022

UGRUNTOWANIE– wprowadzenie do pracy z ciałem , czuciem, zmysłami.

Jak to jest stać na własnych nogach- dosłownie i w przenośni?

Jak być tu i teraz – obecnym w sobie?

Skanowanie ciała.

 

22 maja 2022

RÓWNIK CIAŁA- MIEDNICA, seksualność, energia płodności i kreatywności

Uelastycznienie dna miednicy.

Jakie części mieszkają w Tobie wg analizy transakcyjnej?

 

 

26 czerwca 2022

SERCE W KLATCE – dotknięcie  serca i jego historii, sięganie, dawanie  i branie, energia rąk i dłoni, granice w relacjach, dotyk.

 

18 września 2022

GŁOS CIAŁA – co wyraża; odblokowanie gardła przez śmiech, śpiew, dźwięk, krzyk.

Powiedzieć nie, aby powiedzieć tak.    

O czym mówią Twoje oczy? Widzieć i być widzianą.

Jaką historię opowiada Twoja szczęka, żwacz, gardło, uszy?

 

Dalsze terminy jesienne podane zostaną we wrześniu.

 

Październik

ODDECH – poczucie jego energii, ożywienie ciała.

Jaką maskę nosisz?

 

Listopad

EMOCJE DROGOWSKAZEM

O czym mówią emocje? Jak doświadczasz ich w ciele?

Złość – Wrogiem czy Przyjacielem?

Smutek– wierny Towarzysz.

 

Grudzień

JA W FOTELU

 

Styczeń 2023

ZAKOŃCZENIE PODRÓŻY….I ROZPOCZĘCIE NOWEJ

Przygotowanie się na nowe.  Podsumowanie doświadczeń, doznań, refleksji, wyznaczenie celów do dalszej praktyki.

 

Zastrzegamy sobie prawo zmiany terminów z przyczyn dziś nieznanych.  

Zaproponowane tematy na poszczególne spotkania mogą zmieniać się, przenikać, uzupełniać w zależności od dynamiki grupy.

 

ZGŁOSZENIA:  Joanna Kleszczyńska tel. +48 507 757 676 (SMS)

   E-mail: joanna.kleszczynska@intergratio.pl

 

 

PODEJMIJ DECYZJĘ

Jeśli chcesz zrobić coś dla siebie….

Jeśli chcesz stawać się bardziej świadoma/-y swoich nawyków (posturalnych, oddechowych, emocjonalnych, komunikacyjnych, psychicznych, behawioralnych) ….

Jeśli chcesz dowiedzieć się, co to znaczy mieć kontakt ze swoim ciałem lub go pogłębiać…

Jeśli chcesz poczuć więcej radości i przyjemności w życiu…..

Jeśli chcesz się przekonać, jak umysł jest nierozerwalnie związany z głową

Jeśli chcesz pobudzić żywotność w swoim ciele i poczuć przepływ energii w ciele….

Jeśli chcesz dokonać zmiany swoich starych mechanizmów obronnych blokujących Ci nowe w życiu…

Jeśli chcesz rozwijać swoją intuicję…

Jeśli chcesz siedzieć w swoim fotelu świadomie…..głową i ciałem

 

ta grupa jest dobrym miejscem dla ciebie na ćwiczenia, doświadczanie siebie w relacjach i w grupie, odkrywanie swojej historii zapisanej w ciele. Dzięki czasowi, jaki spędzisz w grupie możesz poznać najważniejszą osobę  w twoim życie… siebie , jakiej/jakiego nigdy nie poznałaś.

 

Udział w tej grupie, poprowadzi Cię drogami życia z teraźniejszości w przeszłość i z teraźniejszości I w przyszłość.

 

„Gram praktyki jest więcej wart niż tona teorii”.

Swami Sivananda

 

SŁOWA KLUCZE

Ciało i głowa, kontakt z ciałem, nawyki posturalne, ugruntowanie,  napięcia w ciele i głowie, zbroja, język ciała, głos ciała, kontakt wzrokowy, oddech, ruch, nauka i wiedza, doświadczanie, dialog, milczenie, obecność, uważność, taniec, świat wewnętrzny i świat zewnętrzny, skanowanie ciała, wibracja, świadomość i nieświadomość, granice, asertywność, nogi, miednica, klatka piersiowa, serce, rana matczyna, gardło, skóra, oczy, ręce, linia czasu, ja w przeszłości, ja w Teraźniejszości, ja w przyszłości, integracja.

 

CO PRZYNIEŚĆ NA KAŻDY WARSZTAT?

Koniecznie otwartość i odwagę do bycia w grupie, ciekawość siebie i innych, cierpliwość  w wykonywaniu ćwiczeń, nawet jeśli na początku okażą się trudne, męczące albo dziwne, gotowość na zmiany swojego sposobu myślenia, reagowania, zachowania, patrzenia na siebie i innych.

Poza tym:

– ubranie przylegające do ciała (by było widać oddech, napięcia w ciele)

– matę

– skarpety ( w ośrodku chodzimy w skarpetach, ćwiczenia robimy na bosaka)

– gumkę do włosów (jeśli masz długie)

– małą poduszkę

– wodę niegazowaną – butelka 2 l (też do ćwiczeń)

 

PRZECIWWSKAZANIA

– ciąża

– po niedawnych operacjach

– zaburzenia rytmu serca/ choroby serca

– wysokie ciśnienie

 

Proszę osoby, które mają za sobą doświadczenia traumatyczne albo są wrażliwe na krzyk, by ostrożnie podejmowały decyzję o udziale w grupie.

Osoby, które staną się uczestnikami grupy poproszę o wypełnienie ankiety, bym wiedziała o ważnych informacjach dotyczących zdrowia.

 

W związku z trudną i szybko zmieniającą się sytuacją pandemii, wszyscy uczestnicy warsztatów stacjonarnych, organizowanych przez INTERGRATIO, będą proszeni o zrobienie przed warsztatem szybkiego testu antygenowego w kierunku SARS-COV-2 w celu zabezpieczenia zdrowej przestrzeni dla wszystkich w przebywaniu na sali dwa dni i robieniu ćwiczeń.


„Gram praktyki jest więcej wart niż tona teorii.”
~ Swami Sivananpln