Mediacje

Ukończyłam szkolenia z mediacji i posiadam certyfikat mediatora rodzinnego Polskiego Centrum Mediacji. Stale poszerzam swoją wiedzę i umiejętności posługiwania się tą techniką rozwiązywania sporów. Dzięki uzyskanemu wieloletniemu doświadczeniu skutecznie prowadzę mediacje rodzinne w ramach oferty gabinetu psychoterapii Intergratio.

 

Prowadzona przeze mnie mediacja, jako forma sprawiedliwości naprawczej, ma na celu naprawienie i odbudowanie relacji pomiędzy skonfliktowanymi stronami, w stopniu najbardziej satysfakcjonującym dla każdej ze stron. Jest procesem dobrowolnym, prowadzonym z zachowaniem poufności uzyskanych informacji. W gabinecie psychoterapii Intergratio, w trakcie procesu mediacji dbam o zachowanie równorzędności uczestników, szanuję godność stron, czuwam nad tym, aby strony odnosiły się do siebie z szacunkiem, pozostaję neutralna wobec przedmiotu sporu, nie narzucam stronom rozwiązań. Tworzę atmosferę zaufania i bezpieczeństwa, w której możliwe staje się zbudowanie dobrej komunikacji pomiędzy stronami, poznanie racji i punktu widzenia drugiej strony, stworzenie pola do współdecydowania stron we własnej sprawie oraz wypracowanie satysfakcjonującej i akceptowalnej ugody mediacyjnej.

 

W gabinecie psychoterapii Intergratio prowadzę następujące typy mediacji:

  • rodzinne – o rozwód/separację
  • rodzinne – o kontakty z dziećmi
  • pozostałe – o podział majątku, spadku, o zapłatę, sąsiedzkie, rówieśnicze, międzykulturowe, itp.

 

Serdecznie zapraszam do skorzystania z mojej oferty!

Call Now Button