PSYCHOLOGIA SPORTU

Konsultacje z psychologiem sportu

Kierowane są do wszystkich zawodników, którzy pragną poprawić swoje osiągnięcia sportowe, lepiej rozumieć i kontrolować aspekty psychologiczne związane z uprawianą przez siebie dyscypliną oraz nauczyć się utrzymywać równowagę pomiędzy aktywnością sportową a codziennym życiem. 

W ramach konsultacji z psychologiem sportu oferujemy wsparcie w obszarach takich jak: 

  • poprawne wyznaczanie celów na sezon sportowy, 
  • budowanie odpowiedniej motywacji, 
  • wzmacnianie pewności siebie i wiary we własne możliwości, 
  • radzenie sobie ze stresem i emocjami przed i w trakcie rywalizacji sportowej. 

Podczas współpracy możemy pracować również nad wzmocnieniem umiejętności koncentracji uwagi, regulacji napięcia, relaksacji czy tworzenia wyobrażeń. 

Regularne dbanie o mentalny aspekt przygotowania sportowego może przyczynić się do lepszej dyspozycji i rozwoju osobistego zawodnika, a także wyższych wyników. 

Na konsultacje zapraszamy także wszystkich rodziców, których dzieci aktywnie uczestniczą w działalności sportowej lub tych, którzy zainteresowani są wprowadzeniem ich w świat sportu. Bez względu na wiek czy poziom zaawansowania sportowego dziecka, konsultacje są dostosowane do indywidualnych potrzeb i wyzwań, z jakimi spotykają się rodzice i młodzi sportowcy.

Konsultacje rodzicielskie z psychologiem sportu dotyczyć mogą różnorodnych obszarów. W ramach spotkań pomagamy rodzicom zrozumieć wpływ aktywności fizycznej na rozwój emocjonalny i psychiczny dziecka oraz to, jak opiekunowie mogą wspierać jego sportową drogę. Udzielamy pomocy w sytuacjach, gdy dziecko doświadcza presji, stresu lub niepewności związanej z uprawianiem sportu, a także wspieramy rodziców w budowaniu pozytywnej motywacji. Pomagamy także w nawiązywaniu konstruktywnej komunikacji z trenerami oraz innymi rodzicami oraz wspieramy w organizacji czasu, aby zapewnić równowagę między sportem dziecka a innymi aspektami życia rodzinnego.

Scroll to Top