PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA

W trakcie indywidualnych spotkań w centrum psychoterapii Intergratio uzyskasz
pomoc w dotarciu do osobistych schematów funkcjonowania i zrozumieniu treści i znaczeń Twojego świata.

Otrzymasz przestrzeń do nazwania i uporządkowania ważnych dla Ciebie treści psychicznych.
Do znalezienia nowej perspektywy dla swoich doświadczeń oraz twórczego eksplorowania osobistych wartości, będących podstawą zamierzeń i pragnień życiowych.
Doświadczysz pracy z wyobraźnią i pisanymi scenariuszami, terapii prowokatywnej, psychodramy, wykorzystania figur w przestrzeni i wielu innych metod pracy ze sobą i swoimi wytworami emocjonalnymi i poznawczymi.

W terapii indywidualnej pacjenci centrum psychoterapii Intergartio
odkrywają swoje zasoby, dokonują zmiany szkodzących im schematów, nabywają praktycznych umiejętności w radzeniu sobie z:

depresją, cierpieniem, brakiem radości z życia, stratą, żałobą, kryzysem w związku, rozwodem, zdradą lękiem, fobią, agresją pracoholizmem,
wypaleniem zawodowym trudnościami wychowawczymi i adaptacyjnymi problemami natury seksualnej traumami wynikającymi z DDA, DDD

Zapraszamy osoby, które:

przeżywają kryzysy w relacjach z innymi ludźmi, w bliskich związkach mają trudności w nawiązywaniu głębszych więzi i czerpaniu satysfakcji z kontaktów z innymi ludźmi czują się zagubione i osamotnione, poszukują sensu swojego życia doświadczają problemów związanych z własną identyfikacją płciową, orientacją seksualną cierpią z powodu zaburzeń odżywiania, zaburzeń snu są zainteresowane samorozwojem, poznaniem samego siebie i zrozumieniem innych.

 

Scroll to Top