Terapia prowokatywna

Terapia prowokatywna jest zaskakująca. Jest paradoksalna. Jest nieoczekiwana. Łamie schematy.Terapia prowokatywna burzy nawyki poznawcze. Burzy przyzwyczajenia, jakie tworzymy, by utrzymać nieskuteczne, nieefektywne zachowania, myśli, przekonania. Kluczem do terapii prowokatywnej jest humor.  Żartobliwy, zaskakujący, opiekuńczy, wspierający humor. […]

Terapeuta prowokatywny wywołuje pięć rodzajów zachowań:

  • przejawianie samouznania, zarówno werbalne jak i niewerbalne
  • adekwatne zachowania w realizacji zadań i w związkach
  • realistyczne chronienie siebie
  • testowanie rzeczywistości psychospołecznej
  • angażowanie się w wiążące się z ryzykiem zachowania w relacjach osobistych i spontaniczne wyrażanie doświadczanych uczuć.

Czuli generalnie prowokuje przejęcie przez klienta odpowiedzialności za swoje własne życie, za swój własny rozwój, odczytywanie informacji płynących z zewnątrz, realistyczne i asertywne reagowanie na nie, tworzenie własnej rzeczywistości emocjonalnej i społecznej […]”

Tomasz Kowalik

Call Now Button