Weronika Rehorowska

Coach, mentorka kognitywna

Ukończyła Szkołę Coachów Grupy TROP oraz kurs I i II stopnia Mentoringu Kognitywnego w Instytucie Macieja Bennewicza, a wcześniej filologię japońską na Uniwersytecie Jagiellońskim. Przez przez wiele lat pracowała na stanowiskach kierowniczych w międzynarodowych firmach, również zagranicą.

Doświadczenie biznesowe ułatwia jej zrozumienie kontekstu, w jakim często znajdują się Klienci, a kompetencje coachingowe wspierają w pracy doradczej dla klientów korporacyjnych. Jest mentorką w Programie Mentoringowym Fundacji Liderek Biznesu oraz Vital Voices Poland.

Prowadzi coaching indywidualny oraz coaching relacji partnerskich – osobistych i biznesowych. Jej klientami najczęściej są osoby, które mierzą się z osamotnieniem i zagubieniem w obliczu trudności w pełnieniu różnych wymagających ról życiowych. Zjawisko to często dotyczy osób pełniących funkcje zarządcze w organizacjach, jak również założycielek i założycieli startupów, a także rodziców. Trudności w podejmowaniu decyzji, lęk przed zmianą – osobistą i zawodową, zwątpienie i brak wiary w swoje możliwości, samotność lidera, samotność rodzica, samotność w relacji – to częste tematy, z którymi zgłaszają się Klientki i Klienci.

W pracy łączy podejście procesowe z kognitywistycznym, duży nacisk kładzie na poczucie sensu, motywację do działania, pracę na zasobach oraz budowanie świadomości własnych potrzeb i emocji oraz umiejętności ich adekwatnego wyrażania i zaspokajania. Regularnie korzysta z superwizji.

Relacja coach – Klient jest zawsze relacją partnerską, opartą na wzajemnym szacunku, poszanowaniu granic i respektowaniu dwustronnego kontraktu.

E-mail: weronika.rehorowska@integratio.pl

Tel: 664-989-790