Zakres pomocy

W gabinecie Intergratio prowadzone są następujące formy wsparcia psychologicznego:

 

Zapewniam pomoc psychologiczną osobom, które doświadczają:

 • depresji, cierpienia, niechęci do życia
 • kryzysu w związku, rozwodu, żałoby
 • lęku, fobii, agresji
 • pracoholizmu, wypalenia zawodowego
 • trudności wychowawczych

 

Zapraszam osoby, które:

 • przeżywają trudności w relacjach z innymi ludźmi, w bliskich związkach
 • czują się zagubione i osamotnione, poszukują sensu swojego życia
 • są zainteresowane samorozwojem, poznaniem samego siebie i zrozumieniem innych
 • mają trudności w nawiązywaniu głębszych więzi i czerpaniu satysfakcji z kontaktów z innymi ludźmi
 • mają tendencje do nadużywania alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych
 • cierpią z powodu zaburzeń odżywiania, zaburzeń snu

 

Prowadzę terapie:

 • Dorosłych Dzieci z rodzin Dysfunkcyjnych
 • Dorosłych Dzieci Alkoholików
 • Osób współuzależnionych

 

Psychoterapia online:

 • prowadzę sesje terapeutyczne z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i usług dostępnych w internecie
Call Now Button