Miri Palak

ona/jej
edukatorka seksualna

Od ponad pięciu lat prowadzę warsztaty z profilaktyki zdrowia seksualnego, rozwoju relacyjnego i intymnego oraz świadomej zgody. Poza warsztatami pracuję z młodzieżą i dorosłymi (w tym z osobami nieheteronormatywnymi oraz z osobami z niepełnosprawnością ruchową, niepełnosprawnością intelektualną czy w spektrum autyzmu): gabinetowo, ale też wychodząc w przestrzeń — streetworkersko i partyworkersko.

Prowadzę także konsultacje dla rodziców.

Ukończyłam SAR (Sexual Attitude Reassessment and Restructuring Training), który jest obowiązkowym elementem edukacji amerykańskich terapeutów/terapeutek seksualnych,  doradców/doradczyń i edukatorów/edukatorek, wymagany w procesie certyfikacji przez AASECT.

Pracuję w nurcie pozytywnej seksualności i pozytywnej edukacji seksualnej.

W swojej pracy skupiam się na wskazaniu, jak szeroko można traktować seksualność i jak budować poczucie bezpieczeństwa i komfort bycia w zgodzie ze sobą. Razem z osobami klienckimi pracuję nad rozwojem samoświadomości, stawianiem granic i wyrażeniem potrzeb — zarówno dotyczących seksualności, jak i wyzwań życia codziennego.
Zapraszam osoby, które chciałyby wzmocnić kontakt ze swoją seksualnością, porozmawiać o swojej tożsamości płciowej lub seksualnej, zadbać o jej granice, lepiej komunikować pragnienia, popracować nad obrazem siebie i swoimi obawami — lub urozmaicić swoje życie seksualne i wprowadzić do niego zmiany.

Kontakt: miri.palak@intergratio.pl;

Zapisz się na konsultację już dziś. Sprawdź kalendarz poniżej.