Wioletta Bartkiewicz

Psycholożka, Pedagożka, Terapeutka integracji sensorycznej , Instruktorka terapii ręki wg PTR, Terapeutka Handle.

Ukończyła specjalizację psychologia kliniczna oraz psychologia wychowania dzieci i młodzieży na Uniwersytecie Łódzkim oraz pedagogikę niepełnosprawnych intelektualnie i terapię pedagogiczną na Akademii Pedagogiki Specjalnej.

 Od 20 lat pracuje z dziećmi z różnymi wyzwaniami rozwojowymi. Przez kilka lat współpracowała z Fundacją Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Przyjaciel oraz z przedszkolem Specjalnym dla Dzieci Słabowidzących w Warszawie. Od kilku lat prowadzi punkt terapeutyczny dla dzieci pod nazwą Edukącik w Komorowie, gdzie pracuje z dziećmi terapeutycznie oraz organizuję turnusy rehabilitacyjne dla dzieci.

Jest współzałożycielem Acentrum Szkolenia – firmy, która od wielu lat szkoli nauczycieli i terapeutów w całej Polsce podnosząc ich kompetencje w pracy z dziećmi.

Jest współautorem Programu Terapii Ręki – kompleksowego programu wpierającego rozwój małej motoryki oraz autorem Zintegrowanego Treningu Grafomotorycznego.

Jest autorem i współautorem kilku książek o tematyce dogoterapeutycznej oraz książek związanych z terapią ręki ‘Terapia ręki”, „Terapia ręki w praktyce”, „Instrukcja obsługi kredek nożyczek i nakładek”, a także autorem wielu artykułów w czasopismach o tematyce terapeutycznej.

Jeśli martwisz się o rozwój swojego dziecka, chcesz ocenić jego dojrzałość szkolną, potrzebujesz diagnozy integracji sensorycznej, diagnozy przygotowania grafomotorycznego czy oceny inteligencji zapraszamy serdecznie na spotkanie.

Tel. 603574313; e-mail: wioletta.bartkiewicz@intergratio.pl