img-20240113-wa-0002-edit-59772950594003-jpg-05768929-3e43-49c3-9a96-f07314ceb7e9-image-801

ELINA ALIIEVA

психолог PSYCHOLOŻKA

Umawiając się na wizytę, akceptujesz nasze zasady współpracy.
Szczegółowe informacje znajdziesz w tym dokumencie PDF. Kliknij, aby zapoznać się z regulaminem.

 
 

Я психолог, маю ступінь кандидата психологічних наук з педагогічної та вікової психології. Маю понад 20 років досвіду роботи з дорослими та дітьми у сфері їх розвитку, вирішення міжособистісних конфліктів та діагностики. У своїй роботі використовую різні методи. Проводжу індивідуальні та групові заняття. Працюю як онлайн так і стаціонарно. Професійний досвід отримала, працюючи в дитячих садках, початкових школах, середніх школах та приватних університетах Києва: Університет «КРОК», Університет Сучасних Знань, а також у варшавських благодійних фундаціях (Фундація «Otwieracze», Фундація молодіжного підприємництва), стажування у Варшавському університеті, Педагогічному університеті в Кракові, а також під час приватної практики. Маю сертифікати на право проведення соціально-психологічних тренінгів (TUS – Social Skills Training) та бізнес-тренінгів. Я створюю власні психологічні та мистецькі програми, що підтримують когнітивний, мотиваційний, емоційний та поведінковий розвиток. Мене відзначили за впровадження інновацій у методи навчання та розвитку, особливо як лавреата конкурсу «Психолог року». Я навчалася на багатьох навчальних курсах, зокрема: ерготерапія, ненасильницьке спілкування, робота з емоціями, розвиток емоційного інтелекту, креативності та допомога людям із РДУГ, ВВО, гіперемпатичним та творчим людям. Консультації як для дітей, так і дорослих. Я допомагаю, зокрема, у таких сферах: РДУГ, сенсорна інтеграція, знаходження душевної рівноваги, міжособистісні стосунки, міжособистісне спілкування, самопрезентація, розвиток механізмів адаптації (також у різних середовищах, міжкультурних спільнотах), посттравматичний стресовий розлад (ПТСР), кризові ситуації, втрата. Робота з людьми — моя пристрасть, і мій спосіб життя передбачає пошук творчих рішень у складних ситуаціях. Постійно підвищую свою кваліфікацію, наразі навчаюся на післядипломній освіті за напрямком «Арт-терапія з елементами педагогічної терапії» (Академія Спеціальної Педагогіки у Варшаві). Я вважаю, що арт-терапія, як додатковий засіб, може допомогти навіть там, де, здається, немає надії. Ціную матеріальне (володію і користуюся знаннями в області фінансового менеджменту), але і духовна сфера мені дуже близька – для мене важливий баланс між світом духу і матерії. Також мене цікавить здорове харчування та екологія – я шукаю екологічні рішення для підтримки повсякденного життя. Консультую наступними мовами: польською, українською, російською

Jestem psycholożką, doktorem z psychologii pedagogicznej i wieku. Z ponad 20-letnim doświadczeniem w pracy z dorosłymi i dziećmi w zakresie ich rozwoju, rozwiązywania konfliktów interpersonalnych oraz diagnozy. W swojej pracy wykorzystuję różne metody. Prowadzę sesje indywidualne oraz warsztaty grupowe. Pracuję zarówno online, jak i stacjonarnie. Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w kijowskich przedszkolach, szkołach podstawowych, średnich i na uczelniach wyższych: Uniwersytet „KROK”, Uniwersytet Współczesnej Wiedzy, oraz w warszawskich fundacjach charytatywnych (Fundacja Otwieracze, Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości), staż na Warszawskim Uniwersytecie, Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, a także podczas prywatnej praktyki. Posiadam certyfikaty uprawniające do prowadzenia szkoleń społeczno-psychologicznych (TUS -Trening Umiejętności Społecznych) i treningów biznesowych. Tworzę własne programy psychologiczne i artystyczne wspierające rozwój poznawczy, motywacyjny, emocjonalny i behawioralny. Zostałam doceniona za wprowadzanie innowacji w metodach nauczania i rozwoju, zwłaszcza jako laureat konkursu Psycholog Roku. Ukończyłam wiele szkoleń dot. m.in. terapii zajęciowej, komunikacji bez przemocy, pracy z emocjami, rozwijania inteligencji emocjonalnej, kreatywności oraz pomocy osobom z ADHD, WWO, hiperempatycznym i twórczym. Udzielam wsparcia zarówno dzieciom, jak i dorosłym. Pomagam zwłaszcza w następujących obszarach: ADHD, integracja sensoryczna, odnajdowanie równowagi psychicznej, relacje międzyludzkie, komunikacja interpersonalna, autoprezentacja, rozwijanie mechanizmów adaptacyjnych (również w różnych środowiskach, społecznościach międzykulturowych), zespół stresu pourazowego (PTSD), sytuacje kryzysowe, strata. Praca z ludźmi to moja pasja, a mój styl życia polega na odnajdywaniu kreatywnych rozwiązań w skomplikowanych sytuacjach. Bezustannie poszerzam swoje kwalifikacje, obecnie studiuję podyplomowo „Arteterapię z elementami terapii pedagogicznej” (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie). Wierzę, że arteterapia, choćby jako narzędzie dodatkowe, może pomóc nawet tam, gdzie pozornie nie ma już nadziei. Mocno stąpam po ziemi, doceniam to co materialne (posiadam i wykorzystuję wiedzę z zakresu kierowania finansami), jednak sfera duchowa jest mi także bardzo bliska – ważna jest dla mnie równowaga pomiędzy światem ducha i materii. Interesuję się również tematem zdrowego odżywiania oraz ekologii – poszukuję ekologicznych rozwiązań wspierających codzienne życie. Konsultuję w językach: Ukraiński, Rosyjski.

Scroll to Top